Kdo jsme

TT moduly Olomouc jsou volným sdružením železničních modelářů. Scházíme se nejčastěji v Olomouci, nicméně působnost není nijak geograficky omezena a naši členové pocházejí z různých koutů Moravy a Slezska.

Naše cíle:
  • Pravidelná osobní setkávání železničních modelářů vyznávajících měřítko TT a přátelská debata o železnici skutečné i modelové.
  • Stavba modulů v měřítku 1:120 s vyhlídkou na budoucí sestavení většího layoutu, na kterém lze (na rozdíl od tzv. panelů) lépe a věrněji simulovat železniční provoz.
  • Výměna zkušeností a poznatků ze všech oblastí železničního modelářství.
  • Vzájemná pomoc s technickými, technologickými i ideovými problémy souvisejícími se stavbou modulů anebo modelářsvím obecně.

Pokud je ti blízká alespoň část těchto myšlenek, můžeš nás kontaktovat mailem anebo na fóru a přidat se.