Trnávka počtvrté - stavby

image Třetí díl tohoto seriálu je tematickou odbočkou. Ne, že bych opustil dřevo a přesunul se k papíru. Stavby vznikají průběžně, první dokonce před konečným odsouhlasením a zahájením stavby nádraží. Nyní jsou ve fázi "téměř hotovo", což znamená, že jejich konečnou podobu doladím až po usazení na modul.

image Jak už jsem několikrát opakoval, kolejivo Trnávky téměř přesně odpovídá předloze, ale budovy a krajina jsou uzpůsobeny zajímavému provozu. Zatímco skutečná výpravní budova je po rekonstrukci v břízolitu (ostatně jako většina staveb na trati 271), modelová Trnávka má klasickou podobu. Skladiště traťovky, které se do dnešní doby nedochovalo, bude nahrazeno malým skladištěm s rampou. Jako zcela nová se objeví vodárna s jednomístnou remízou sloužící posunovací lokomotivě přilehlé vlečky.

imageimageimage

Z výše uvedených důvodů nemělo smysl lpět na přesném ztvárnění staveb. Tedy, výpravní budovu v současné podobě jsem rozestavěl, ale poté zhnuseně zahodil. Volba vcelku přirozeně padla na firmu KB model, se kterou mám dobrou zkušenost už z dřívějška. Pan Barták mi navíc slíbil novostavbu budovy podle normálie LIX/H, která zatím nebyla v nabídce.
Jako první přišlo na stůl skladiště (vzor Čistá). Vcelku jednoduchá stavebnička, kterou jsem doplnil o schránky hasících přístrojů, výstražné cedulky a nějakou tu elektroinstalaci.

imageimageimage

Vodárna (vzor Ledečko) se stavěla obtížněji. Bylo potřeba pohlídat zejména sesazení oken remízy a drobně upravit okýnka ve věži. Za povšimnutí stojí dodaná gravírovaná krytina, hřebenáče a okapy, které ušetří spoustu práce a oproti jiným alternativám jsou i vzhledově výborné.
Vrata zůstala zatím neosazena, zato jsem učinil pokus o dovybavení vnitřních prostor remízy podle běžných zvyklostí.

imageimageimage

image Výpravní budovu jsem stavěl jako prototyp, což ovšem nemělo na postup prací téměř žádný vliv. Lze očekávat, že se v blízké době objeví v běžné nabídce KB model, pravděpodobně pod názvem "Skalsko". A opět došlo k posunu ve vybavenosti - v ceně jsou nově například lavičky a komínové lávky.

Závěrem mohu jen napsat, že ačkoliv jsem stavbami přemístil svoji Trvnávku z MZD na úplně jinou trať, mám zachovánu stylovou jednotu a koukatelný vzhled.
Abych to nepřehnal, doplním stanici o (pozdně reálně socialistické) WC ze dvou Unimobuněk od JM Detail a polorozpadný drážní záchod, který bude simulovat pozůstatky původní stavby ztracené v porostu.