Mohelnice - výstava 2015

image O víkendu 14. a 15. listopadu proběhla v mohelnickém DDM Magnet tradiční podzimní výstava modelové železnice.
Letošní novinkou byla prezentace modulové železnice, na které se náš klub významnou měrou spolupodílel. Představili jsme šest dopraven, čtyřiadvacet traťových modulů a zejména naprostou raritu - tunel mezi dvěma sály.

imageVýstava probíhala téměř ve všech prostorách DDM Magnet Mohelnice. Byla k vidění historická i moderní kolejiště typu "panel", dioramata a další práce členů modelářských kroužků, ukázky výrobních postupů různých doplňků kolejiště, drážní uniformy a artefakty. A v neposlední řadě soutěž se železniční tematikou. Modulové kolejiště tvořilo sice plošně největší, ale i tak jen dílčí část celé prezentace

imageLayout byl podřízen jednak potřebě zachovat průchodnost obou sálů, a samozřejmě jsme chtěli v první linii prezentovat především dokončené moduly. Proto také došlo na poslední chvíli ke změnám, doplnění a přeuspořádání některých traťových modulů. Zásadním technickým omezením byla a i do budoucna zůstane poloha tunelu. :)
V levém sále byla hned u tunelu Odbočka a za ní paralelní větve s Mladčí a traťová končící ve smyčce. Druhý konec tunelu ústil protiobloukem do Trnávky, za kterou následovala čtyřmetrová rovinka, oblouk směrem ke Zlatým Horám a druhá smyčka.

imagePůvodně byl připraven "výstavní" GVD na čtyři modelové hodiny, ale ještě před sobotním rozjezdem jsem se rád nechal přesvědčit, že ježdění "ad hoc" bude pro výstavu vhodnější. Nasadili jsme dispečerský systém, kdy obě strany tunelu byly na Odbočce i Trnávce obsazeny trvalou službou, stejně jako Mladeč a Zlaté Hory. Tyto dopravny spolu komunikovaly telefonicky. Další lidé na pozicích strojvedoucích anebo obsluhy smyček se střídali podle momentální situace.

image Provoz na tratích sice byl především výstavní s důrazem na maximální hustotu a pestrost vlakových souprav, ale i v tomto chaosu jsme si našli prostor k posílání vyžádaných nákladů nebo vozů. S tím nám zásadně pomohlo již zmíněné telefonické propojení dopraven, na kterém má zásluhu především Radim. Do budoucna nám umožní provoz přes tunel a bez halekání mezi dopravnami.

Fotky:
Radek