Obloukový žolík R700 x 3 x 15°

image Nárůst počtu provozních setkání v poslední době, zvyšování počtu modulů a také technické limity jak provozních prostor tak i našich stávajících dopraven nás dovedly k myšlenkám na stavbu tzv. žolíků.
Žolík je malý resp. krátký modul umožňujcí nenásilné připojení k libovolnému modulovému rozhraní. V případě obloukových žolíků dále dbáme na variabilitu jejich úhlu.

Předchozí řádky rozhodně neznamenají, že se snažíme nacpat žolíky kde se dá. Od založení našeho klubu používáme čela RR, RZ a NZ vyfrézovaná z první plotny. V dalších sériích se začalo postupně prosazovat "brněnské" rozhraní PP. Při tvorbě layoutu nepřikládáme centimetrovému skoku mezi RR a PP nějaký větší význam. Rozhraní násep N se příliš neujalo, takže jediný (vizuální) problém je při styku zářezu Z s rovinou R resp. plání P.

image S prvním žolíkem přijel na naše setkání Franta. Konstrukčně jde o krátký přímý modul znázorňující betonový nadjezd polní cesty nad tratí.
Nádraží Trnávka mne už dlouho provokuje sice věcně správným, ale v layoutech obtížným vyústěním jižního zhlaví pod úhlem 35°. Vzhledem k naprosté převaze 45° obloukových modulů v malých sálech opakovaně narážím na problém vedení trati podél stěn anebo v rovnoběžných smyčkách. Řešením jsou obloukové žolíky.

image Všeobecně uznávané normy připouštějí oblouky s úhlem v násobcích 15°. Proto jsem se podržel této nejmenší hodnoty a rozřezal jednu z připravených stavebnic R700 x 45° na tři. (Své následovatele upozorňuji na potřebu zakalkulování šířky všech žeber a normočel. Nejlépe je vše nakreslit a proměřit v CADu a během stavby neustále kontrolovat a srovnávat rozměry a úhly tří žolíků s hotovým modulem.)

image Jednoduchý námět všech obloučků byl daný užitnou délkou kolejí okolo 20cm a především požadavkem na maximální variabilitu použití. Ta vychází z použitých normočel. Dvakrát zde máme rovinu RR a celkem čtyřikrát polozářez RZ - což odpovídá výše zmíněné skladbě klubových modulů.
Žolíky lze použít v libovolných sestavách, takže máme výběrově k dispozici například symetrický oblouk 45° se zářezem uvnitř nebo venku anebo s rovnými čely, i spoustu obloukových anebo přímých variant trojic a dvojic žolíků.

image Stavební postup byl shodný jako u všech mých modulů. Nejprve sestavit (slepit a sešroubovat) kostru a po kontrole geometrie přilepit normočela. Následně natřít všechny plochy černou syntetikou na školní tabule. (otěruvzdornost zaručena) Po důkladném proschnutí zalepit Soudalem 60A styrodurový základ terénu; vytvarovat a polepit papírovou utěrkou. Po proschnutí ořezat okraje, zasypat hlínou resp. jemným bzeneckým pískem, otřepat a prolít obarveným lepidlem s přídavkem Jaru. Povrch je mírně lesklý, ale jako podklad další tvorby tvoří perfektní krustu.

image Teprve teď položit koleje - samozřejmě s použitím šablony a důkladnou elektro přípravou. Na všech čelech je fixuji zalepením pražců i drátových kotev kolejnic epoxidem. Zbytek je lepen (jako vše ostatní) modrým Duvilaxem. Následné zaštěrkování a prolití lepidlem zajistí dokonalou pevnost.
Tento pracovní postup zaručuje logickou skladbu krajiny. Například štěrkový násep přesahuje přes hlínu a ne naopak, nepoložené koleje nezavazí a netrpí při teréních pracech. A v neposlední řadě, po dokončení elektroinstalace, a tedy zpojízdnění modelu, se na setkání nemůže objevit prázdná kostra, kterou propadávají vlaky...