Mohelnice 2016

image O víkendu 3. až 5. června 2016 proběhlo v mohelnickém DDM další společné provozní setkání klubů MžM Mohelnice, TT moduly Olomouc a hostů. Kolejiště jsme již tradičně postavili v propojených tanečních sálech a layout i provoz byly zcela podřízeny tematu "Ospalá lokálka".

image Na trati ležely po řadě tyto stanice a zastávky: Kostelec (skrytá stanice) realizovaná pětikolejnou smyčkou, zast. Mohelno, Trnávka a Odbočka. Ta se tentokrát (poprvé!) projížděla po správné koleji a fungovala (opět poprvé a správně) jako zřídka obsluhovaná vlečka. Za nezbytným tunelem mezi místnostmi pokračoval obří Hronov, následovaný zastávkou Benice, Zlatými Horami a Mohelnicí (skrytá).
Provozně šlo o lokálku na začátku IV. epochy obsluhovanou osobními vlaky v dvouhodinovém cyklu, které se mimo špičky měnily ve vlaky spěšné. Důraz jsme kladli na manipulaci a přepravu komodit mezi dopravnami a snahu o reálně střídmé nasazování hnacích vozidel. Namísto několika "zahušťovacích" vlaků, které na veřejných setkáních obvykle pendlují mezi skryťáky, zde jezdila jediná lokomotiva a převážela tu vojáky na cvičení, tu cisterny s pohonými hmotami anebo třeba "rozpouštěla" uhelný vlak mezi odběratele.

image Velkou pochvalu si zaslouží dokončenost modulů. V levé místnosti (vůči vchodu) byly všechny traťové moduly dokončené minimálně v "zelené" fázi. Samozřejmě, že někde ještě chybí keřové a stromové patro, jinde třeba ohrada a dva vlečkové segmenty svítily dřevem. Ale jako celek lze tyto moduly bez uzardění provozovat i veřejně.
V druhé místnosti byly opět perfektní traťové moduly, nicméně obě nácestné stanice jsou stále ještě v různých fázích rozpracovanosti. S tímto souvisel i sobotní stormšop (brainstorming + workshop) - ostře leč kultivovaně jsme si připomněli existenci a význam modulářských norem. Následně byla provedena úřední pochůzka celé tratě a v problematických úsecích bylo navrženo a probráno řešení. Ve valné většině případů jde o nerovnosti stykových čel způsobené mírným zkroucením překližky, kde k nápravě postačí zabroušení čela do roviny.

image Další významnou a ryze pozitivní novinkou bylo testování Loconetu. Je třeba kostatovat, že po zkontaktování polských přátel na přelomu roku a několika společných akcích, máme přístup k ovladačům FRED(I) i boosterům SPAX. Druhým dodavatelem ovladačů i zesilovačů je Zdeno Janeček. Centrála IBX Basic je klubu taktéž k dispozici. Prakticky jsme ověřili několik skutečností. Například, že stávající rozvody používané pro XpressNet slouží i Loconetu (pro který byly původně budovány). Po těchto rozvodech lze ze zásuvky "Loconet B" společně táhnout jak signál ovladačů, tak i boosterů. Samotná centrála Uhlenbrock utáhne provoz na setkání výše popsaného rozsahu, nicméně z hlediska šíření zkratů bude vhodnější napájení několika oddělených úseků boostery.

image Ačkoliv šlo o neveřejné setkání, přišli i návštěvníci. Šlo jednak o místní modeláře a členy kroužků MžM, ale kontaktovali nás i další potenciální TT moduláři.
Celé setkání proběhlo v pohodové atmosféře a ukázalo, že není třeba klást přehnaný důraz na traťové kilometry anebo přepravené počty cestujících a tuny nákladu. Tím se budeme zabývat až na podzim v Suchdole :)