Klubový skryťák

image Koncem března 2016 jsme zahájili stavbu klubového skrytého nádraží. Dopravna je hotova, odzkoušena a připravena na ostré nasazení v Suchdole nad Odrou.
Nejprve k důvodům, které nás vedly k tomuto projektu. Již od samého počátku spolupráce s mohelnickým klubem na setkáních používáme jejich dva smyčkové skryťáky. Tato koncepce koncových nádraží má nespornou výhodu v minimalistických nárocích na prostor. Další vlastností je "průjezdnost" skryťáku bez potřeby manipulace. Toto je skvělé například pro osobní vlaky anebo při veřejných prezentacích, ale naopak poněkud limitující při snaze o věrnou simulaci železničního provozu. Zřejmým záporem je pak obtížné spřahování v obloucích a omezený počet kolejí.
Sami jsme nad stavbou smyček dlouho váhali, protože to byly vlastně první skryťáky, se kterými jsme se jako hosté setkali při ježdění v Pozořicích.

image Nakonec jsme se rozhodli pro klasické uspořádání se sedmi rovnoběžnými kolejemi. Vjezdové zhlaví je sestaveno z upravených výhybek EW2. Na opačném konci je točna. Tu lze případně umístit i jinde, čímž se skryťák rozdělí na kratší kolejové úseky.
Ve stávající konfiguraci bude skryťák fungovat především jako zásobárna vlakových souprav s možností objíždění a otočení lokomotivy. Pro plnohodnotné řazení souprav časem přidáme segment s kolejovými spojkami a druhé zhlaví.

image Při konstrukci skrytého nádraží jsme se nechali inspirovat u klubů, které tento typ skrytého nádraží již používají. Základní rozbor kolejového uspořádání lze nalézt například na stránkách klubu Moduly Brno. Na stejném webu je popsána i stavba jejich smyček.
Mechanická konstrukce segmentů vychází ze zásobárny vlaků.
Ovládání mechanickými přepínači je osvědčené mnoholetou praxí a jakákoliv automatizace by zde byla krokem vzad. :)
Malý pultík poslouží na ovladače i uložení vozových karet.

P.S.: Další fotky jsou na Rajčeti...