Továrna 03 - 1. díl

image Stavba modulové železnice má vedle mnoha výhod také své stinné stránky. Například malou šanci postavit moduliště doma a zajezdit si.
Tento problém jsem hned zpočátku vyřešil dimenzováním oblouků přesně do verandy... a při její délce jsem si bláhově myslel, že mám vystaráno. Nemám. Už minulé léto jsem zjistil, že se na necelých patnácti čtverečních metrech už nevytočím. Krom toho, i sestavení domácího moduliště je otázkou dvou hodin, což odpovídá stavbě na setkání.
Proto jsem se oklikou dostal tam, kde mnozí začínají - k panelu. Měl být malý (jednomužný) snadno přemístitelný třeba na kuchyňský stůl. Shodou okolností Libor dospěl k podobným úvahám, takže jsme společně zkoumali Milanovy plány "metrů" a já kreslil a plánoval. Výsledkem byl projekt panýlku 1100x900. Ale čím konkrétnější jsem měl podklady, tím méně se mi ten nápad líbil - to obrovské hluché místo uprostřed smyčky..., ty směšně deformované rozměry..., krajina, aby zaplácla místo a nikoliv jako základ projektu...

image Potom jsem ale dostal do ruky stavebnici krásné továrny, přemýšlel, jak ji smysluplně obsluhovat, až se z toho se vyloupnul koncept vlečkového modulu.
Při rozměrech 200x50cm se dá vcelku bezproblémově přemísťovat, vejde se i na ten stůl. Nezanedbatelným kladem je umístění všech výhybek na střední segment a potenciální možnosti provozu zkrácených verzí modulu.
Zásadním problémem byla šířka modulu - na 15cm vedle kolejí standardního modulu by se nevešla ani tovární budova, natož vlečka. Pročež následoval Cimrmanovský krok stranou, a to doslova. Pár výpočtů a výkresů v CADu našlo vhodnou kombinaci posunu traťové koleje a zkosení přilehlých segmentů.

image Bezprostředně po té následovalo vyřešení konstrukčního problému. Sem tam jsem schopen vyrobit šikmé spoje, ale opakovaně, pod stejným úhlem a pevně to nešlo. (Přinejmenším bez CNC frézky anebo úhlové kapovací pily.)
Příchod 3D tisku přinesl možnost si rohový díl prostě vyrobit, a to i se šachtou pro nohu. "Oblepit" ho bočnicemi je potom otázkou několika lehce (a přibližně) obroušených dílů a případné mezery spolehlivě a pevně zaplní polyuretanové lepidlo. Nebudu lhát, že oba díly vyšly naprosto symetricky, nicméně dosažená přesnost je překvapivě dobrá.

image .