Příslušenství, spřáhla, téma

Ovládání příslušenství

Způsob ovládání příslušenství je na volbě autora modulu. Použité ovládací zařízení (ovládací pult, táhla, počítač s příslušným programem, ...) musí být volitelně umístitelné k oběma (podélným) stranám modulu.

Spřáhla

Používají se nové typy spřáhla od firmy Tillig. Uchycení spřáhel musí splňovat normy NEM 352 a NEM 358. Uchycení na strunku se povoluje jen přechodně a je třeba takové vozy a lokomotivy upravit.

Téma

Tématem je provoz na vedlejších tratích ČSD, v III. až IV. epoše. Vozový park ČSD, nákladní vozy mohou být i v menší míře cizích žel. správ.
Provoz probíhá podle předpisu D3

Krajina znázorňuje pozdní léto.