První modul

image Námět prvního modulu není nijak zvláštní a chudák modul bude v layoutech "dělníkem" tvořícím širou trať mezi budoucími dopravnami. Přesto se od ostatních odlišuje tím, že byl první.

Další zvláštností je snaha o napodobení reálné předlohy u tohoto traťového modulu. Nechtěl jsem ho splácat stylem "ono to nějak dopadne", ale cíleně procvičit krajinotvorbu a kombinaci různých technik použitých zatím jen v dioramatech.

image Předlohou je křížení trati 271 s polní cestou mezi Konicemi a Jesencem. Celkem vznikly dva moduly, kdy první znázorňuje samotné křížení a klesání polní cesty podél tratě. Druhý navazuje širou tratí jihovýchodním směrem od přejezdu. Na fotografii "dole" je terén vyšší (zářez) a "nahoře" klesá (násep). Polní cesta směrem z kopce tedy kolmo přechází trať a pod náspem se stáčí doleva, kde běží v délce cca 80m souběžně s tratí.
Aktuální letecká fotografie je novější než moje vlastní podklady, a proto je na místě uvést nejvýraznější změny a odlišnosti: Žlutozelená plocha západně od přejezdu je nebývale zamokřený příkop. Voda z něj není a ani dříve nebyla odváděna žádným propustkem pod tratí ani pod cestou. Já jsem znázornil téměř suchý stav.
Také keře na jihozápadě od trati jsou teď mnohem výraznější než na mém modelu.
Nejpodstatnějším rozporem je celková "upravenost" současného stavu; zřejmě zrovna odjela SŽDC poté, co dosypala štěrk a posekala násep. V našem klubu ale modelujeme častější variantu, kdy traťovka na jaře maximálně vypálí trávu na náspu, takže na přelomu léta a podzimu je násep hustě zarostlý nesečenou trávou i keři.

Dále pokračuje popis stavby modulu →