Kouty nad Desnou

image Cesta ke Koutům byla prostá. Hledal jsem předlohu koncové stanice, která by jednak nebyla nudná, a za druhá příliš dlouhá. Zde máme obojí - velikost i vzhled stanice jsou limitovány ze západu a severu silnicí. Říčka Desná ji pak ohraničuje na dvou zbývajících světových stranách.

Voda také hrála významnou roli při jejím vývoji, do kterého zasáhly velké povodně a sesuvy půdy v roce 1921 i roku 1997. Protože zde nechci citovat celou historii místních lokálek, odkáži jen na příslušné stránky.
Z hlediska modulového zpracování jsou zajímavé změny, ke kterým při obnovách a přestavbách došlo. Původní vodárna s dvoumístnou (dřevěnou) výtopnou situovaná na východě se po zániku parní trakce proměnila postupně až na ubytovnu, před kterou dodnes najdeme betonové zarážedlo a prohlížecí jámu. Severním směrem přes koleje je první volná skládka a mezi ní a výpravní budovou původně stála skladištní budova (po posledních povodních stržena) a zachovala se tradičně jen rampa. Původní staniční budova dostala po opravách civilnější kabát. Druhá volná skládka je jižně od kolejí.
Protože silnice č. 44 okolo stanice vytrvale stoupá, najdeme severně od výpravní budovy a původního skladiště teréní předěl se schůdky. Ten přirozeně vymezuje šířkový rozsah modulu, stejně jako říčka na protější straně. Pokud bychom zůstali u tradičních 40cm, vejde se nám na ně prostor od cesty za staniční budovou po stromy na jihu. Přidáme-li 10cm na této straně, vejde se i říčka Desná.

image Koleje jsem překreslil bez jakékoliv redukce délky. K úpravám jsem musel sáhnout až při rozdělování stanice na segmenty, abych "neřezal" výhybky a s ohledem na předpokládané ztvárnění cesty a "vody" za zarážedly. Levý segment bude obsahovat zejména naznačený oblouk silnice, zhlaví a výpravní budovu. Na prostředním bude skladiště s rampou a naproti volná skládka. Na třetí modul zůstává vodárna s výtopnou (v původním stavu), přístupová cesta okolo říčky a volná skládka.

A opět prosím o věcnou kritiku, případně doplnění podkladů. (Fotky z různých období mám k dispozici, ale s ohledem na autorská práva je nechci zveřejňovat.)
Díky, Radek