Pavlův vlečkový areál

image Po neúspěšném pokusu vytvořit vlečku n.p. Lužan jsem hledal jinou vlečku nebo vlečky, které by obohatily nákladní dopravu na našem modulišti. Dlouhé pátrání a úvahy, zda neudělat fikci, vedly k nalezení skutečné předlohy vlečkového areálu, který stojí za to modulově ztvárnit.

Pro zajímavější nákladní provoz, a taky abych si to trochu zkomplikoval, jsem udělal drobné úpravy. První zásadní úpravou je, že na vlečky se odbočuje z širé trati, kdežto předloha byla zaústěna do malého městského nádraží.
Toto řešení má tu výhodu, že vjezdové segmenty před vlastním vlečkovým areálem bude možné použít i jako odbočku dvou tratí.
Další drobná změna spočívá v přidání jedné koleje navíc, čímž vzniklo malé předávací kolejiště.

Vlečkový areál je tvořen malým lihovarem, dále uhelnými sklady (ve IV. epoše fungujícími, dnes už zaniklými) a hospodářským družstvem. No a úplně poslední je sladovna, vlastně masokombinát. Proč ne sladovna podle předlohy? Důvodem jsou rozměry objektu, zejména šířka větší, než by bylo z různých důvodů pro modulovku vhodné.
Úvahy o vhodné náhradě mi připomněly nedávný tip na vlečku masokombinátu, která mně napadla jako vhodná náhrada. Bude to vcelku příjemné zpestření provozu a bílé chladírenské vozy se budou mezi ostatními krásně vyjímat.

Možná se zdá, že změn je mnoho, ale základ – počet vleček a jejich rozložení zůstalo.

Článek bude postupně aktualizován anebo doplňován, abych se podělil o postup při realizaci.
Na tomto místě chci poděkovat členovi diskusního fóra modely.biz s nickem Vladimír_B, za spolupráci, kdy se mnou probíral možné uplatnění různých vleček, jejich provoz a vhodné použití na modulech.